Hotline và hỗ trợ trực tuyến
Banner 06
Du lịch Mỹ
Japan Cover
Korea Cover

LỊCH KHỞI HÀNH HCM- PATTAYA-BANGKOK - HCM THÁNG 9 10 11

Cập nhật: 11/9/2019 | 4:43:38 PM  

KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG! NAM HÙNG TOURIST CHUYÊN CUNG CẤP TOUR THÁI VỚI CHẤT LƯỢNG TỐT – GIÁ HỢP LÝ!

HCM – BANGKOK – PATTAYA

SỐ NGÀY/ HÃNG BAY

GIỜ BAY ĐI/VỀ

NGÀY KHỞI HÀNH

GIÁ THU VỀ

5N FD

09:45 - 11:20/ 13:40 - 15:20

18/9/2019

5,790,000

5N FD

09:45 - 11:20/ 13:40 - 15:20

25/09/2019

5,790,000

5N FD

09:45 - 11:20/ 13:40 - 15:20

02/10/2019

5,790,000

5N FD

09:45 - 11:20/ 13:40 - 15:20

18/10/2019

5,890,000

5N FD

09:45 - 11:20/ 13:40 - 15:20

30/10/2019

5,790,000

5N FD

09:45 - 11:20/ 13:40 - 15:20

06,20/11

5,790,000

5N FD

09:45 - 11:20/ 13:40 - 15:20

27/11/2019

5,790,000

5N FD

09:45 - 11:20/ 13:40 - 15:20

07,14/12

5,890,000