Hotline và hỗ trợ trực tuyến
Banner 06
Du lịch Mỹ
Japan Cover
Korea Cover

LỊCH KHỞI HÀNH HCM- PATTAYA-BANGKOK - HCM

Cập nhật: 6/3/2019 | 3:34:55 PM  

KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG! NAM HÙNG TOURIST CHUYÊN CUNG CẤP TOUR THÁI VỚI CHẤT LƯỢNG TỐT – GIÁ HỢP LÝ!

HCM- PATTAYA-BANGKOK

 

GIÁ CÔNG BỐ

THÁI LAN (5N) (FD)

K/h:  21/03/2019 ( 09:45 –11:20/ 15:55-17:30 )

5.500.000 đ/ khách

 

THÁI LAN (5N) (FD)

K/h: 29/03/2019 ( 09:45 –11:20/ 15:55-17:30 )

5.500.000 đ/ khách

 

THÁI LAN (5N) (FD)

K/h: 12/04/2019 ( 15:50 - 17:30/19:25-21:05 )

6.590.000 đ/ khách

THÁI LAN (5N) (FD)

K/h: 26/04/2019 ( 15:50 - 17:30/19:25-21:05 )

8.400.000 đ/ khách

 

 

THÁI LAN (5N) (FD)

K/h: 28/04/2019 ( 15:50 - 17:30/19:25-21:05 ) 

7.700.000 đ/ khách

 

 

THÁI LAN (5N) (FD)

K/h: 23,28/05/2019 ( 15:50 - 17:30/19:25-21:05 )

5.990.000 đ/ khách

 

THÁI LAN (5N) (FD)

K/h: 19,26/06/2019 ( 09:45 - 11:20/13:40 - 15:20  )

6.890.000 đ/ khách

 

THÁI LAN (5N) (FD)

K/h: 23/06/2019 ( 09:45 - 11:20/13:40 - 15:20 )

6.890.000 đ/ khách

 

THÁI LAN (5N) (FD)

K/h: 03.10.24/07/2019 ( 15:50 - 17:30/19:25-21:05 )

6.890.000 đ/ khách

 

THÁI LAN (5N) (FD)

K/h: 07,21/07/2019( 09:45 - 11:20/13:40 - 15:20 )

6.890.000 đ/ khách