Hotline và hỗ trợ trực tuyến
Banner 06
Du lịch Mỹ
Japan Cover
Korea Cover

NAM HÙNG UPDATE LỊCH KHỞI QUỐC TẾ HÀNG THÁNG

Cập nhật: 24/2/2017 | 12:22:16 PM  

Nam Hùng Update lịch khởi hành Thái Lan hàng tháng

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY KHỞI HÀNH

    GIÁ TOUR/KHÁCH

 

                                            HÀ NỘI

THÁI LAN (5n- Nok air)

K/h :15-19/3/2017      

 5,950,000/khách                                                    

 

THÁI LAN (4n- Nok air)

K/h :24-27/3/2017      

 5,850,000/khách                                                    

 

THÁI LAN (5n- jetstar)

K/h: 28/3-1/04/2017

 

 5,750,000/khách                                                    

 

THÁI LAN (5n- Nok air)

K/h :5-9/4/2017      

 7,250,000/khách                                                    

GIỖ TỔ HV

(bay tối, về tối)

THÁI LAN (5n-jetstar)

 K/h: 18-22/04/2017

 5,750,000/khách                                                    

 

THÁI LAN (5n- Thai air ways)

 K/h: 28/4-2/05/2017

 9,250,000/khách                                                    

LỄ 30/4

HÀN QUỐC 5 NGÀY

(JIN AIR)

 K/h: 22/4-26/04/2017

 12,550,000/khách                                                    

 

BK-TH-TC-HC (7N)

 K/h: 31/3-6/04/2017

 15,200,000/khách                                                    

 

THÁI LAN (5n-viet jet air)

 K/h: 8-12/05/2017

 5,750,000/khách                                                    

 

THÁI LAN (5n-viet jet air)

 K/h: 12-16/05/2017

 5,750,000/khách                                                    

 

THÁI LAN (5n-viet jet air)

 K/h: 21-25/05/2017

 5,950,000/khách                                                    

 

                                                      HỒ CHÍ MINH

THÁI LAN (4n- Nok air)

K/h :24-27/3/2017      

 5,950,000/khách                                                    

 

THÁI LAN (5n- jetstar)

K/h: 28/3-1/04/2017

 

 5,950,000/khách                                                    

 

THÁI LAN (5n-Jetstar)

 K/h: 18-22/04/2017

 5,950,000/khách                                                    

 

THÁI LAN (5n-viet jet air)

 K/h: 8-12/05/2017

 5,950,000/khách                                                    

 

THÁI LAN (5n-viet jet air)

 K/h: 12-16/05/2017

 5,950,000/khách                                                    

 

THÁI LAN (5n-viet jet air)

 K/h: 21-25/05/2017

 5,950,000/khách                                                    

 

 

(: )